به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد زاده رحمانی اظهار کرد: این طرح در تاریخ 21 بهمن ماه با حضور معاون سیاسی، امنیتي و اجتماعی استاندار و مدیر کل دامپزشکی استان آغاز گرديده و کارت همیار دامپزشکی نیز به 21 نفر از همیاران تحويل شده است.  وی همچنین خاتم را قطب پرورش دام سبک در استان برشمرد و اضافه کرد: امید داریم تا با اجرای این طرح، فرآيند بهبود نظام بهره برداری تولید روستایی و پایداری اقتصاد مقاومتی تسهیل و تسریع گردد و تنوع و كيفيت خدمات دامپزشکی در روستاها را شاهد باشیم.

در ادامه،  همچنین سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان خاتم بیان کرد: افرادی که قصد دارند تا به عنوان همیار دامپزشکی  کارت دریافت نمایند باید دارای شرایط داوطلبی از جمله  داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم بوده، از علاقمندان به همکاری با شبكه دامپزشکی و محل زندگی داوطلب نیز در روستای مورد درخواست باشد.

محمد امین قدیمی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح،  اطلاع رسانی بین روستائیان راحت تر صورت مي گيرد و عملكرد شبکه دامپزشکی و اکیپ های دامپزشکی و گزارش دهی بیماری ها بهبود خواهد یافت.

وی یادآور شد: همچنين با اجراي اين طرح شرایط بهداشتی تولید و عرضه فرآورده های دامی ارتقاء یافته و همچنین خسارات و ضایعات ناشی از بیماری های دامی کاهش می یابد.

وی ضمن اشاره به اینکه هم اکنون 21 نفر همیار دامپزشکی در شهرستان خاتم وجود دارد تصریح کرد: این افراد از حمایت های تشویقی از جمله اولویت حضور و شرکت در برنامه های آموزشی، ترویجی و مناسبت های دامپزشکی، صدور گواهی حسن انجام کار برای افراد برتر "بدنبال ارزیابی عملکرد" ، تشویق کتبی افراد برتر، اطلاع رسانی از طریق پورتال اداره کل و تقدیر از آنها در مناسبت های دامپزشکی انجام خواهد شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا