یزدردا"نخستین کمیته برنامه ریزی شهرستان خاتم ظهر روز شنبه باحضور رئیس سازمان مدیریت، فرماندار و اعضای این کمیته در محل فرمانداری خاتم تشکیل جلسه داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این نشست با بیان اینکه ضرورت دارد تا برگزاری کمیته برنامه ریزی شهرستان ها از حالت سالانه خارج و بصورت دوره ای برگزار شود، گفت: برگزاری مرتب جلسات این کمیته تاثیر بسزایی در پیشبرد طرح های عمرانی شهرستان ها دارد.

حمید رضا نصیری زاده با بیان اینکه این سازمان در سالجاری 40 میلیارد ريال برای کمک های فنی اعتباری در نظر گرفته است، تصریح کرد که این اعتبار برای طرح های صنعتی، کشاورزی، میراث فرهنگی و ... درنظر گرفته شده و از این محل، یارانه سود تسهیلات پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات شهرستان خاتم گفت که با توجه به توسعه نیافتگی شهرستان، اعتبارات خوبی از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم و دو درصد نفت به شهرستان تخصیص یافته بنحوی که سهم اعتبارات خاتم از اعتبارات استان به 9.3 درصد و 133 میلیارد ريال رسیده است.

این مقام مسئول همچنین درخصوص حل مشکلات طرح های صنعتی این شهرستان قول پیگیری داد.

در ادامه این جلسه، امام جمعه، فرماندار و دستگاه های اجرایی شهرستان درخصوص نحوه توزیع اعتبارات به بحث و تبادل نظر پرداختند و جدول توزیع به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین آقای ابوالفضل کریمی بعنوان دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان خاتم معرفی شد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه، مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و کارشناسان سازمان مدیریت، حمید رضا نصیری زاده را در این سفر همراهی می کردند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا