یزدفردا:پوتینِ ۶۶ ساله همچنین گفته بود اصلاح ژنتیکی تأثیر به‌مراتب بزرگتری بر جامعه خواهد داشت تا هوش مصنوعی. پوتین هم‌اکنون ۲‌میلیارد‌دلار برای تحقیقات ژنتیکی بودجه تخصیص داده است و دخترش ناظر کار‌هایی است که در این بخش انجام می‌شود. بعد از جنجالی‌شدن موضوع، دانشمندان ارشد روسی با بزرگترین دختر ولادیمیر پوتین، که یک متخصص غدد است، جلسه‌ای گذاشتند تا درباره برنامه ربریکو صحبت کنند.
 
 یک دانشمند روس که می‌خواهد از‌ طریق اصلاح ژنتیکی این امکان را برای یک زوج ناشنوا فراهم کند تا فرزندی شنوا داشته باشند، به حمایت دختر ولادیمیر پوتین نیاز دارد.
دِنیس رِبریکو فاش کرد می‌خواهد از طریق تکنیکِ ویرایش دی‌ان‌ای به نام کریسپر، به زوجی که نمی‌خواهند فرزندشان ناشنوایی آن‌ها را به ارث ببرد، کمک کند.

ناشنوایی نتیجه از‌دست‌رفتن بخشی از دی‌ان‌ای است که سیستم شنوایی فرد را از رشد‌ کردن باز می‌دارد – چیزی که ربریکو فکر می‌کند می‌تواند از‌ طریق علم اصلاح ژنتیکی آن را ترمیم کند.

اما برنامه‌های او برای این کار با انتقاد شدید از سوی جامعه علمی و مجلۀ پزشکیِ ۱۵۰‌سالۀ نیچر مواجه شده است که نسبت به خطرات ناشناختۀ انتقال دی‌ان‌ای به فرزندان هشدار داده‌اند.
ماریا وُرُنتسُوا
 
بعد از جنجالی‌شدن موضوع، دانشمندان ارشد روسی با بزرگترین دختر ولادیمیر پوتین، که یک متخصص غدد است، جلسه‌ای گذاشتند تا درباره برنامه ربریکو صحبت کنند. واقعیت این است که پوتین یگانه فردی است که می‌تواند چراغ سبز استفاده از این تکنولوژی را بدهد و دخترش ماریا وُرُنتسُوا، که جلسه ۳‌ساعتی را بدون