مجری طرح بیمه اربعین گفت: هویت شهدای حمله تروریستی اخیر در عراق بطور دقیق مشخص نیست اما اگر بیمه باشند هزینه انتقال و پرداخت دیه صورت خواهد گرفت.

به گزارش یزد فردا ، عزت الله حقیقتی مجری طرح بیمه اربعین در خصوص شهدای حمله تروریستی اخیر در عراق گفت: تا کنون آمار دقیقی از تعداد شهدا و تابعیت آن ها به دست ما نرسیده و همه آنچه گفته می شود گمانه زنی است.
وی افزود: با مشخص شدن هویت شهدا و مجروحین، و بررسی شماره پاسپورت وضعیت بیمه ای آن ها مشخص خواهد شد.

مجری طرح بیمه اربعین با اشاره به حادثه برخورد قطار در سمنان بیان کرد: با توجه به همزمانی این حادثه با حمله تروریستی عراق، بررسی ها برای مشخص شدن هویت و اقدامات مناسب توسط پزشکی قانونی ممکن است با تاخیر مواجه شود.

حقیقتی اظهار داشت: اگر شهدای حمله تروریستی دارای بیمه اربعین باشند، هزینه انتقال به کشور و نیز پرداخت دیه به مبلغ 193 میلیون تومان پس از انحصار وراثت صورت خواهد گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: انتظار می رود سیر مراحل تشخیص هویت تا پایان این هفته به اتمام رسیده تا اقدامات مقتضی انجام گیرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا