دبير محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر  "متادون در بازار آزاد  چرا ؟؟

یزدفردا:علی آبادی:در خبر ها داشتيم جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين در پاسخ به احتمال ورود شربت ترياك به بازار سياه اذعان كرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر تلاش مي‌كند كه با در نظر گرفتن پيش‌بيني‌هاي لازم، توزيع شربت ترياك را در مراكز درماني آغاز شود و اگرچه ايجاد بازار سياه در اين موارد تا حدي غير قابل كنترل است، اما در هر حال با هرگونه تخلف در اين زمينه به طور جدي برخورد خواهد شد.

دبير محترم :ا  يك سئوال بي پاسخ در ذهن نقش مي بندد، كه هدف دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر در توزيع قرص متادون ،شربت متادون ،ودر آينده نزديك شربت ترياك چيست ؟

و قطعا جواب به يك جمله ختم مي شود و آن اين است ،براي ريشه كني اعتياد در جامعه و كمك درمان مدار به معتادان .

اما روش و عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در جهت ديگري برنامه ريزي شده است واين را در ذهن تداعي مي كند كه بيشتر در جهت تامين در آمد  مغازه چند نبش برخي  افراد سود جو  حركت مي نمايند .البته كه نويسنده اين سطور بر اين اعتقاد است كه تمامي تصميم گيرندگان و برنامه ريزان همان هدف اعلام شده را دنبال مي نمايند ولي در عمل يا از روي نا آگاهي و يا برداشت غلط از اعتياد و معتادان باعث شده است كه روشهاي گذشته و آينده اشان در جهت اهدافشان نباشد .

براي اكثر كساني كه با معتادان و اعتياد سر و كار داشته اند واضح است كه معتادان اكثرا ،افراد با فكر و با هوشي بوده و هزاران ترفند نا نوشته را ابداع مي كنند  وتوزيع با روش انجام گرفته در طول سالهاي گذشته فقط و فقط توانسته معتادان حرفه اي و سابقه دار را به سوي خود جذب نمايد كه هراسي از ثبت اسم و مشخصات خود ندارند ،و رسمي و غير رسمي بر چسب اعتياد را به خود چسبانده اند .

و اگر كمي به گردونه توزيع متادون دقت نمائيد قطعا با نگارنده هم عقيده خواهيد شد و ريشه بازار سياه را در نحوه برنامه ريزي عوامل دست اندركار خواهيد يافت .

يك معتاد براي دريافت متادون بايستي با در دست داشتن فتوكپي شناسنامه خود به مراكز دولتي و خصوصي ترك اعتياد مراجعه نموده وپس از ثبت مشخصات وي ،هر روزه و يا به صورت چند روز يكبار به اينگونه مراكز مراجعه و متادون دريافت نمايد .

و گاهي نيز در محل دريافت دارو را تناول و يا براي چند وعده مصرف خود متادون دريافت نمايد .و تنها محل فرار متادون از كردونه توزيع دولتي به بازار سياه همين نحوه توزيع است كه در ابتداي اجراي برنامه توزيع متادون قرصها ب