فرماندار پیشوا با اشاره به آغاز فصل بارندگی گفت: بحث غافلگیری مدیریت بحران در پیشوا پذیرفتنی نیست چراکه باید در طول سال نقاط حادثه خیز مورد شناسایی و اقدامات پیشگیرانه انجام می شد.

حسین عباسی عصر شنبه در نشست بررسی مسائل روستاها طی سخنانی اظهار داشت: توسعه روستایی اساس و بنیان توسعه شهرستان محسوب می شود لذا دهیاران باید توسعه متوازن را در دستور کار خود قرار دهند و نباید صرفا به ساخت و ساز و اقدامات عمرانی در روستاها بسنده کرد بلکه باید با اقدامات فرهنگی و اجتماعی به روستا روح داد و زندگی روستاییان را از بعد روانی و فرهنگی ارتقا داد.

عباسی افزود: هرچند دهیاران مجری مصوبات شورا هستند اما در فرآیند تصمیم سازی نیز اثرگذار بوده و در واقع تصمیمات شورا منبعث از طرح ها و پیشنهادات دهیاران است و بخشی از سیاست های توسعه ای شهرستان به روستاها بر می گردد و این مستلزم برگزاری سلسله جلساتی با موضوعات مشخص جهت هماهنگی بیشتر است.

وی بیان داشت: رعایت قانون اساس همه کارهاست و دهیاران نیز باید وظایف خود را در چارچوب قوانین و دستورالعمل ها و آیین نامه ها انجام دهند و حتی  فراتر از اینها مطالعه کرده و بر قانون و وظایف شوراها نیز تسلط کافی داشته باشند.

فرماندار پیشوا با تاکید بر اینکه همه کارها باید بر محور قانون و بر اساس صرفه و صلاح روستا باشد بیان داشت: با توجه به برخی ایرادات در شوراها از جمله بی نظمی در برگزاری جلسات، کمیته فنی نظارت بر عملکرد دهیاری ها باید به حوزه شوراها نیز ورود کند.

عباسی گفت: دهیاران باید مطالبه گر بوده و همکاری و تعامل مثبت و سازنده با ادارات شهرستان و همچنین همکاری های بین بخشی داشته باشند و باید ادارات را مجاب به حضور در روستاها و ارتقای کیفیت خدمات کنند و همکاری و تعامل بین دهیاری های شهرستان یکی از عوامل توسعه روستایی است چرا که اقدامات سازنده یک روستا به عنوان الگو در سایر روستاها نیز شکل خواهد گرفت چرا که هرچه ارتباط دهیاری ها با بخشداری ها بیشتر باشد، در کمیت و کیفیت اقدامات اثرگذار خواهد بود و بخشداری ها نیز باید نظارت و ارزیابی مستمری بر عملکرد دهیاران داشته باشند.

وی اظهار داشت: پرهیز از قانون گریزی و اقدامات خودسرانه در دهیاری ها، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در بافت روستا و گزارش تخلف در خارج از بافت توسط دهیاران باید انجام گیرد و در زمینه برگزاری انتخابات پیش رو در سال جاری، دهیاران باید زمینه حضور حداکثری روستاییان را فراهم کنند و در این مسیر برای خود نقش تعریف کنند همچنین با توجه به شروع فصل بارندگی، بحث غافلگیری در مدیریت بحران به هیچ عنوان پذیرفته نیست چراکه باید در طول سال نقاط حادثه خیز شناسایی شده و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی انجام گرفته باشد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا