یزدفردا:پلیس کابل شش مرد را به جرم تجاوز به نوعروس‌شان دستگیر و زندانی کردند.

 

شش برادرشوهر فرخنده 19 ساله به خاطر این که دخترانگی او را ثابت کنند و بفهمند که نوعروسشان باکره بوده اقدام به تجاوز گروهی به او کردند.

این جنایت هولناک چند روز پس از مراسم آشنایی دو خانواده رخ داد که پس از افشای این ماجرا و درخواست شکایت خانواده قربانی پلیس در جریان ماجرا قرار گرفت و پس از دستگیری 6 متهم تحقیقات خود را آغاز کرد.

در جریان تحقیقات پلیس مشخص شد که این جنایت با هماهنگی داماد 22 ساله رخ داد تا دخترانگی نامزدش ثابت شود اما در این ماجرا 6 برادرشوهر به شدت دختر جوان را مورد تجاوز قرار دادند و موجب بستری شدن وی در بیمارستان روانی شدند.

در حال حاضر متهمان در بازداشت هستند تا مجازاتی برایشان در نظر گرفته شود.

 

منبع: رکنا

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا