یزدفردا:استعلامی با موضوع برگزاری تجمع اعتراض آمیز به «ورود زنان به ورزشگاه» از سوی وزارت کشور به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران ابلاغ نشده است.

سخنگوی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه هر تجمعی نیازمند دریافت مجوز از وزارت کشور است، گفت: تجمع اعتراض‌آمیز به «ورود بانوان به ورزشگاه» ارتباطی با ستاد امر به معروف ندارد.

به گزارش آنا؛ وحید ایمانی با اشاره به تحرک برخی گروه‌ها به نام ستاد مردمی آمران به معروف و ناهیان از منکر و برپایی برخی تجمعات اعتراض آمیز در موضوعات مختلف گفت: هرگونه تجمعی به مجوز رسمی از سوی وزارت کشور نیاز دارد.

سخنگوی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: طبق قانون، وزارت کشور موظف است درباره تجمعاتی که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر است، از ستاد استعلام بگیرد، اما تاکنون استعلامی با موضوع برگزاری تجمع اعتراض آمیز به «ورود زنان به ورزشگاه» از سوی وزارت کشور به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران ابلاغ نشده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی برخی افراد با عنوان «ستاد مردمی آمران به معروف و ناهیان از منکر» درصدد هستند طی روز‌های آتی تجمعی اعتراض آمیز را در واکنش به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها ترتیب دهند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا