یزدفرداخراسان جنوبي- جانشين انتظامي استان از توقيف يك كاميون با كشف 100كيلو ترياك در شهرستان "بيرجند"خبر داد.

 سرهنگ "سعيد دادگر" اظهار داشت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فني و پليسي، از انتقال محموله سنگين مواد مخدر توسط سوداگران مرگ مطلع شدند.

وي افزود: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان هنگام كنترل محورهاي عبوري خودروي قاچاقچيان را در محور سربيشه به بيرجند شناسايي و با همكاري مأموران ايست و بازرسي"علي آباد" شهرستان بيرجند كاميون را متوقف كردند.

 جانشين انتظامي استان با بيان اينكه در بازرسي از خودرو، 100 كيلو ترياك كشف شد، تصريح كرد: در اين رابطه 2 متهم دستگير و با تشكيل پرونده روانه دادسرا شدند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا