کیست که نداند، استقرار "نظام سنجش صلاحیت و رتبه بندی معلمان " با هدف ایجاد ساز و کارهای لازم در توسعه توانمندی های معلمان ،گسترش هدفمند حمایت های مادی و معنوی،اصلاح روند ها و فرایندها ،افزایش انگیزه ،بروز خلاقیت و نوآوری بر اساس سه راهبرد "الگوی شایستگی"،"نتایج عمکردی"و "رویکرد رقابتی" قرار بود تحت آداب و استلزاماتی لباس اجرا به تن بپوشد؟!

اما باز هم تعلل و تغافل ،کار دست اموزش و پرورش داد. انگاری ، هیچگاه ، بخت با "رتبه بندی" یار نیست. ایام انتخابات از راه رسیده و دست دولت تهی است. جلب نظر معلمان تنها با کوچاندن یک وزیر و به کرسی نشاندن دیگری ، شدنی نیست.

دولت قبل از سال97، چراغ خاموش وبی صدا ، با اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات  کشوری ، از محل  به اصطلاح صرفه جویی های درون دستگاهی، حسابی از خجالت همه برآمده ،تنها وزارتخانه ای که مثل همیشه سرش بی کلاه مانده است، آموزش و پرورش است و بس!

اکنون با گذشت چهار سال از پرداخت اولیه در زمان فانی ، با عنوان" رتبه بندی بدلی" دوباره دولت دست به کار شده است تا قسط دوم را نیز به شکل قطره چکانی بر کام تشنه معلمان بچکاند.

پرداختی که تنها نام" رتبه بندی "را به یدک می کشد اما قرار نیست در عمل با توسعه توانمندیهای معلمان،کاری داشته باشد.

گویا قرار نیست سنجش صلاحیتی درکار باشد ،نسخه کار از قبل، پیچیده شده است. قراراست بین 400 تا 600 هزار تومانی به انتهای رقم فیش حقوقی معلمان افزوده شود.

 اینکه چگونه از تقسیم دو هزار میلیارد تومانی بین جمع میلیونی همه معلمان ،به خارج قسمت 400 تا 600 هزار تومان رسیده اند  و یا قرار است از این محل چه میزان بر دریافتی "بیست میلیونی" برخی از  معاونان خدوم و با سابقه وزیر افزوده شود ،فعلا بر ما معلوم نیست ؟!

آنچه در عمل در حال اتفاق افتادن است "رتبه بندی"نیست. پرداخت کمک هزینه در آستانه انتخابات است که قرار است نقد و جیرینگی از شهریورماه به حساب فرهنگیان واریز شود . اما این بار ،نه بوسیله بطحایی ، بلکه بدست یک تازه وارد، تا در باغ سبزی نیز از دور نمایانده شود! هان!که رستم دستانم آرزوست!

تا دیروز قرار بود قانون" جامع مدیریت خدمات کشوری" ، کاری کند کارستان ، اما به داد همه رسید جز آموزش و پرورش !

تازه داشت کار دستش می داد ، معلم تمام وقت با 44 ساعت کار شاق تدریس در هفته که فعلا در مرحله اول به 30 ساعت کاهش یافته است اکتشافی بود که سالها قبل ،برخی از کارشناسان به اصطلاح نخبه و زبده! سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دل این قانون به آن دست یافته بودند.

آنچه این روزها با نام جعلی رتبه بندی در حال رقم خوردن است هیچ  قرابت یا تشابهی با رتبه بندی واقعی ندارد!

آنچه در حال اجراست ترمیم و جبران پرداخت به عقب افتاده معلمان در قالب همان روند قدیمی ،مسیر ارتقای شغلی در قانون مدیریت خدمات کشوری است بدون کمترین تغییری ،تنها نام انرا تغییر داده اند تا در ظاهر با خوانش سند تحول بنیادین همراهی داشته باشد.


این قصه ،آدمی را به یاد تمثیلی می اندازد که طرف برای آنکه در برابر نام زیبا و فانتزی نامزدش، به خیال خود ، چیزی کم نیاورد ،نام اصلی خویش را که "چراغعلی" بود به "لوستر" تغییر داده بود تا از شماتت همسر آینده خود رهایی یابد.

اکنون همین بلا ، خواسته یا ناخواسته بر سر رتبه بندی نیز آمده است. پس باید گفت :"شاید رتبه بندی به وقت دگر موکول شده است"

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا