یزدفردا:سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش در گردهمایی روسای ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان‌های کشور اظهار کرد: امروز دولت الکترونیک به کمک آمده است و باعث می‌شود تا ضریب نفوذ کارتان را افزایش دهید و از این طریق به‌سلامت سازمانی و اداری، افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای فرهنگ‌سازمانی بهبود عملکرد آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت فرزندان این مرزوبوم توفیق پیدا کنیم.

به گزارش یزدفردا به نقل از آموزش‌ و پرورش، سید جواد حسینی با اشاره به اینکه در بعضی از شهرستان‌ها برخی پست‌های سازمانی به‌صورت ترکیبی در حال اداره شدن است که متأسفانه در ساختار اداری دچار اشتباه استراتژیک شده‌ایم، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی تا سال جاری ۲،۸ درصد افزایش جمعیت داشته است اما در ساختار اداری ۴،۷ درصد افزایش ساختار داشته است که این بروکراسی عریض و طویل نه‌تنها سهولت در امور نداشته است بلکه ایجاد مشکل کرده است.

حسینی در ادامه اضافه کرد: الزام شورای عالی امور اداری و استخدامی این است که سازمان‌ها باید کوچک و کوچک‌تر شوند، این الزام خوب و مناسبی جهت پیشرفت است زيرا دولتی که خود سیاست‌گذار است باید ساختار اداری کوچک داشته باشد و مردم را پس از سازمان‌دهی بزرگ‌ کند.

وی خاطرنشان کرد: در بدنه دولت ۳ دسته سازمان بزرگ، متوسط و کوچک وجود دارد و آموزش‌ و پرورش را سازمان بزرگ توصیف کرده‌اند.

سرپرست وزارت آموزش ‌و پرورش در ادامه گفت: آموزش ‌و پرورش را یک ابرسازمان نامیده‌اند چراکه هر قسمت این سازمان، به ‌تنهایی یک وزارتخانه است و وقتی وارد قسمت‌هایی مانند تعلیم و تربیت قرآنی و معارف، آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، استعدادهای درخشان، سازمان پژوهش و سایر معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌ها می‌شویم، متوجه این موضوع خواهیم شد.

حسینی خاطرنشان کرد: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برای مهرماه ۱۴۲ میلیون کتاب در ۱۰۰۰ عنوان باید منتشر کند که از حیث فعالیت‌ها کاری گسترده و تخصصی درزمینه کاری یک وزارتخانه مجزا است البته همه این موارد، وسعت کاری وزارت آموزش‌ و پرورش را نشان می‌دهد.

حسینی افزود: اگر نظام جامع برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد مستقر نشود به ‌هیچ ‌عنوان به بهبود عملکرد و کیفیت دست پیدا نخواهیم کرد و بدون تردید موفق نخواهیم شد.

وی در ادامه نظام جامع ارزیابی و بهبود عملکرد را دارای ۴ بخش دانست و گفت: گام اول نظام جامع برنامه‌ریزی با ۳ مؤلفه است؛ مؤلفه اول شناخت وضع موجود، مؤلفه دوم ترسیم وضع مطلوب بر اساس وضع موجود و مؤلفه سوم ترسیم راه‌های برون‌رفت و ارتقا است.

سرپرست وزارت آموزش ‌و پرورش با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین دارای مؤلفه‌های مهمی است، اظهارکرد: این مؤلفه‌ها شامل تعلیم و تربیت تمام ساحتی، هویت بخشی به دانش آموزان، عدالت آموزشی، ارتقا و کیفیت است و برای اجرای این ۵ مؤلفه نیاز به ۶ خرده نظام‌ داریم.

حسینی خاطرنشان کرد: این ۶ خرده نظام به ۶۷۰ برنامه تبدیل‌شده است که در برنامه ششم و هفتم توسعه باید اجرا شود و ۳۷۰ برنامه آن در برنامه ششم توسعه گنجانده‌شده است و الباقی آن در برنامه هفتم است.

سرپرست وزارت آموزش ‌و پرورش در ادامه اضافه کرد: این برنامه‌ها به‌صورت جداگانه و بعد از تفکیک معاونت‌ها به ۷۶۰ منطقه آموزش ‌و پرورش در سراسر کشور ارسال‌ شده است که در مناطق باهم تلفیق می‌شوند.

وی تصریح کرد: این برنامه‌ها در ۴ دوره تحصیلی؛ دوره اول و دوره دوم ابتدایی و متوسطه است و در مهرماه سال جاری در ۴ میز برنامه‌های سند تحول بنیادین را خواهیم داشت و برنامه‌ها به شکل الزامی، تجویزی و نیمه تجویزی در مدارس اجرا خواهد شد.

سرپرست وزارت آموزش ‌و پرورش بابیان اینکه بیش از ۶۰ درصد از برنامه سند تحول بنیادین در آموزش ‌و پرورش در حال اجرا است، گفت: جزء اول نظام جامع برنامه‌ریزی که طراحی و شاخص‌های آن است در آموزش ‌و پرورش در حال انجام است که امسال باید ورود برنامه‌های مبتنی بر سند تحول بنیادین را بیش از گذشته در مدارس اجرایی و عملیاتی کنیم.

حسینی در ادامه اضافه کرد: گام دوم نظام اجرا است که دومین عنصر است و تحقق‌پذیری برنامه‌ها و شاخص‌ها را بر عهده دارد و اگر این دو نظام را داشته باشیم اما نظام ارزیابی و نظارت را نداشته باشیم، نظام جامع برنامه‌ریزی به بهبود عملکرد منتهی نمی‌شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر بسیاری از رویه‌ها نیاز به اصلاح و بهبود دارد چراکه نگاه در آموزش ‌و پرورش معلول محور است تا علت محور و راهکارهای موقتی اجرا می‌کنیم.

ارزیابی و نظارت در سازمان به پیشرفت سازمانی منجر می‌شود

سرپرست وزارت آموزش ‌و پرورش بابیان اینکه ارزیابی و نظارت در سازمان به پیشرفت سازمانی منجر می‌شود، گفت: مؤلفه بعدی نظام جامع برنامه‌ریزی، ارزیابی و نظارت است که خوشبختانه با ظرفیت جدید دیجیتالی و سامانه‌ای که شاخص‌های دقت، سرعت و جامعیت را دارد قابلیت تحقق دارد.

وی با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری اظهارکرد: ۵۰ درصد پیشرفت عملکرد یک سازمان به ارزیابی آن سازمان برمی‌گردد و باید سازمان مورد پالایش، نظارت و مورد ارزیابی قرار گیرد که در آن صورت ۵۰ درصد پیشرفت صورت می‌گیرد.

حسینی خاطرنشان کرد: در نظام ارزیابی، گستره عظیمی در پهنه کار قرار می‌گیرد و اگر همه این امور انجام بگیرد اما به مؤلفه چهارم توجه نشود، موفق نخواهیم بود چرا که ارزیابی نظام اجرایی و ارزیابی نظام طرح، برنامه و نظارت بر آن؛ به‌ منظور تحقق بهبود عملکرد است، بنابراین چهارمین مؤلفه بهبود عملکرد است.

وی در ادامه اضافه کرد: در واحد رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد و نظارت باید طرح و برنامه‌ها، اجرایی سازی و نظارت و فرآیندهای بهبود عملکرد مورد بررسی قرار داده شود و این‌ها را از سازمان مورد ارزیابی بخواهیم تا کار خوب تقویت، اشتباهات اصلاح، کار غلط تعطیل و کار مورد غفلت تضعیف شود و با این نگاه پنجاه‌درصد پیشرفت سازمانی و بهبود عملکرد اتفاق می‌افتد.

شما از حقوق دانش آموزان، معلمان، اولیا و مردم با رسیدگی به شکایات صیانت و تکریم می‌کنید

حسینی تصریح کرد: شما از حقوق دانش آموزان، معلمان، اولیا و مردم با رسیدگی به شکایات و خواسته‌های آن‌ها صیانت و تکریم می‌کنید و موجب ارتقا تکریم ارباب‌رجوع، صیانت از شهروندان، سلامت اداری و حقوق شهروندی می‌شوید.

وی با اشاره به سامانه‌ای و دیجیتالی شدن ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، اظهارکرد: امروز دولت الکترونیک به کمک آمده است و باعث می‌شود تا ضریب نفوذ کارتان را افزایش دهید و از این طریق به‌سلامت سازمانی و اداری، افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای فرهنگ‌ سازمانی بهبود عملکرد آموزش ‌و پرورش و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت فرزندان این مرزوبوم توفیق پیدا کنیم

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا