یزدفردا:سیدمحمدپژمان با تاکید بر لزوم بهره‌وری صحیح از منابع موجود به منظور احیای بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهری گفت: در این حوزه طرح‌هایی باید اجرایی شوند که با منابع موجود، قابلیت تکمیل و بهره‌برداری داشته باشند.

به گزارش یزدفردا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیدمحمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، به منظور بازدید از بافت‌های فرسوده و طرح‌های بازآفرینی شهری به استان قم سفر کرد و با حضور در جلسه هیئت اجرایی بازآفرینی شهری این استان بر لزوم بهره‌وری صحیح از منابع موجود به منظور احیای بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهری تاکید کرد و گفت: در این حوزه طرح‌هایی باید اجرایی شوند که با منابع موجود، قابلیت تکمیل و بهره‌برداری داشته باشند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر قرار دادن اراضی ملی ۴۸ و ۳۲ هکتاری ملی در اختیار استان قم جهت اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، پرهیز از خام‌فروشی و برنامه‌ریزی برای افزایش ارزش افزوده این اراضی را از الزامات دولتمردان برشمرد که باید در جهت کسب بهترین نتایج از تخصیص این اراضی و تسریع در روند اجرای طرح‌های بازآفرینی به کار بسته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در برنامه اجرایی ستاد بازآفرینی شهری استان قم به نوسازی مسکن بی‌توجهی شده است، گفت: براساس برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، پروژه‌هایی در قم تعریف شده که فاقد اولویت هستند.

پژمان با بیان اینکه کشور از پروژه‌های نیمه‌تمام آسیب جدی متحمل شده، بنابراین ضروری است تعریف پروژه‌های جدید متوقف شود و به جای آن طرح نوسازی مسکن در دستور کار قرار گیرد، عنوان کرد: واگذاری زمین حتما باید منجر به ساخت مسکن شود در غیر این صورت با خام فروشی زمین مخالفیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی پس از این جلسه به منظور بازدید از محله "دروازه ری" شهر قم راهی این محله شد و در دیدار با تعدادی از ساکنان این محله در خصوص جلب مشارکت آن‌ها برای نوسازی واحدهای مسکونی در این محله گفت‌وگو کرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا