پرونده قتل پسری جوان در حالی در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و متهم پای میز محاکمه رفت که هنوز جسد پیدا نشده و متهم مدعی است هیچ خبری از مقتول ندارد.

به گزارش شرق، متهم با شکایت پدر جوان گمشده بازداشت شد و بر اساس اسناد به‌دست‌آمده پای میز محاکمه رفت. بر اساس محتویات پرونده هشت سال قبل مردی به مأموران پلیس خبر داد فرزندش گم شده است.

او گفت: پسرم سیاوش با دوستش به سفر رفته بود. حالا دوستش برگشته و سیاوش برنگشته است. او گفت: وقتی از حامد دوست سیاوش پرسیدم پسرم کجاست او گفت: خبر ندارد، اما آن‌ها با هم بودند و من اطمینان دارم از موضوع مطلع است. وقتی حامد مورد بازجویی قرار گرفت ادعا کرد هیچ اطلاعی از سیاوش ندارد و آن‌ها بعد از بازگشت از سفر از هم جدا شدند.

بررسی‌های مأموران نشان داد حامد جوان سابقه‌داری است که دو بار به جرم سرقت منزل بازداشت شده است؛ بنابراین ظن مأموران نسبت به اینکه درگیری بین سیاوش و حامد اتفاق افتاده و منجر به مرگ سیاوش شده باشد، برانگیخته شد. هرچند حامد همچنان منکر قتل و حتی داشتن خبر از سرنوشت مقتول بود، اما با شکایت پدر سیاوش و سایر مدارک موجود در پرونده کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

متهم در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. بعد از اینکه کیفرخواست علیه متهم خوانده شد پدر جوان گمشده درخواست قصاص کرد و گفت: مادر سیاوش فوت شده است و من تنها، ولی دم او هستم. هرچند خواهرانش، ولی دم نیستند، اما فشار روانی زیادی را تحمل کرده‌اند. من اطمینان دارم پسرم به دست حامد کشته شده است. من تا چند ساعت قبل از اینکه متوجه شوم پسرم گم شده است با او در ارتباط بودم و او به من گفت: همراه حامد است و بعد دیگر خبری از پسرم نشد. آن‌ها با یک ماشین به شمال رفته بودند. حامد مدعی است از او خبری ندارد. پدر جوان گمشده گفت: در این سال‌ها حامد با ما همکاری نکرد حداقل جسد سیاوش را پیدا کنیم. اگر او همکاری می‌کرد شاید من می‌توانستم دخترانم را راضی و آرام کنم تا کمی داغ آن‌ها سرد شود و سپس نسبت به حامد اعلام رضایت می‌کردم. اینکه جسد فرزندم را داشته باشم، حق من است. حامد حتی جسد فرزندم را از من دریغ کرد. به‌همین خاطر من درخواست قصاص دارم.