یزدفردا"سرویس اجتماعی"خبرهای پلیسی"معاون وظیفه عمومی استان در خصوص استخدام و بکارگیری مشمولان غایب و همچنین در مورد غیبت مشمولان وطیفه عمومی، هشدار داد.

 سرهنگ "عبدالحسین پوررفیعی" در گفت و گو با خبرنگار واحد دریافت خبر پایگاه خبری یزدفردا، ضمن اشاره به ماده­های 62 و63 قانون خدمت وظیفه عمومی، گفت: استخدام مشمولان در وزارتخانه ها، موسسات وابسته به دولت، كارخانه­ها، كارگاه­ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم  و كارت پایان خدمت ممنوع است.

سرهنگ پوررفیعی تصریح کرد: كسانیكه به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل كارخانه­ها، شركت­ها، آموزشگاه­ها، كارگاه­ها، بنگاه­ها، مغازه­ها و تعمیرگاه­ها به كارگیری کنند توسط نیروی انتظامی  و همچنین سازمان "تعاون، كار و رفاه اجتماعی و صنعت معدن و تجارت" شناسائی و به محاكم قضایی معرفی خواهند شد.

معاون وظیفه عمومی استان یزد خاطرنشان کرد: مجازات این­گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یك سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.

پوررفیعی همچنین در خصوص غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرایم و مجازات آنها گفت: برابر ماده (58)قانون خدمت وظیفه عمومی؛ مشمولان خدمت وظیفه عمومی كه برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضرورت احضار می شوند چنانچه در مهلت یا موعد مقررخود را معرفی نكنند غایب شناخته  می شوند.

سرهنگ پوررفیعی افزود: همچنین مشمولینی كه معافیت موقت دریافت کرده اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ظرف یك ماه برای تجدید رسیدگی، خود را معرفی نكنند غایب شناخته  خواهند شد.

وی افزود: مشمولانی كه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از سه ماه و در زمان جنگ بیش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می گردند.

معاون وظیفه عمومی پلیس استان یزد در خاتمه گفت: مشمولانی كه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یكسال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز کند علاوه بر اعمال اضافه خدمت، فراری محسوب می شوند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا