یزدفردا:آیا امکان تحصیل در رشته خلبانی تا بالاترین مقاطع آن در ایران وجود دارد؟ چه شرایط فیزیکی برای وارد شدن به این رشته باید داشت؟


به گزارش روزنامه دنیای خودرو، نبود اطلاع‌رسانی دقیق در زمینه تحصیل در رشته خلبانی موجب شده است بسیاری از چگونگی ورود به  این رشته اطلاع کافی نداشته باشند.

 برای خلبان هواپ