رای بقایی به احمدی نژاد!

او نامزد اصلی طیف احمدی نژادی ها برای کسب ریاست جمهوری بود.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا