مناظره سوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم به پایان رسید و همانطور که پیش بینی می شد بازهم ارائه برنامه از سوی نامزدها در حاشیه قرار گرفت و عمده زمان مناظره به انتقادهای شدید نامزدها از دولت و پاسخگویی روحانی و جهانگیری به این انتقادها سپری شد.

به گزارش نامه نیوز، اما همانند مناظره های گذشته پرچم دار انتقادهای شدید از عملکرد دولت در چهارسال گذشته محمدباقر قالیباف بود. قالیباف در مناظره امروز هم با توپ پر به سازمان صدا و سیما آمد و پیش از آغاز مناظره انتقادهایش از دولت را آغاز کرد تا پیش بینی ها درباره مسیر حرکتی مناظره امروز مبنی بر انتقاد از دولت و پاسخ روحانی و جهانگیری به حقیقت نزدیک تر شود.

وی گفت: در جلسه دوم پیشنهاد دادم که هزینه آن را دادم. پیشنهاد دادم نامزدها دارایی خود را اعلام کنند اما در هفته ای که گذشت بعضی از اعضای کابینه گفتند چرا؟ نمی دانم شاید فشار 4 درصدی ها بود. اما من نگفتم وزرا اموال خود را بگویند.

وی گفت: گویا چهار درصدی ها از این پیشنهاد من ناراحت می‌شوند، امیدوارم امروز که موضوع ما مربوط به مسائل اقتصادی است، امیدوارم کسی در حاشیه و جاده خاکی نرود و واقعا بپردازیم به بحران اقتصادی.

اما نکته ای که در این زمینه جلب توجه می کرد عصبانیت قالیباف به عنوان پرچم دار انتقاد از دولت پس از پاسخ های روحانی و جهانگیری در اوج آرامش بود که بعضا به توهین ختم می شد که با ماهیت مناظره ها فاصله های بسیاری داشت.

در مقابل این اتهام ها واکنش های به دور از عصبانیت و تندروی و با استناد به آمار و ارقام رسمی روحانی و جهانگیری بود. موضوعی که بارها مورد تاکید روحانی قرار گرفت و از سایر نامزدها خواست تا بر اساس آمار و ارقام رسمی سخن بگویند.

همچنین در بخشی از مناظره نیز جهانگیری در پاسخ به قالیباف به توهین او کنایه زد و گفت: من همانند شما توهین نمی کنم و شما را متهم به دروغ نمی گویم اما اگر در تهران زمینی به غیر از خانه ای که در آن مستقر هستم داشتم برای شما. 

در ادامه بخش هایی از این عصبانیت ها آمده است:

* آقای جهانگیری دروغ می گوید.

* 4 درصدی ها خیلی پررو هستند.

* آقای جهانگیری، این اخلاق شماست که مانند روحانی راست راست دروغ می گویید.

* امروز رفتار دولت 4 درصدی ها مانند دوره قاجار شده است.

* آقای روحانی و جهانگیری از املاک نجومی رانت بردید.

* آقای روحانی تاکید می کنم شما دروغ می گویید.

* وقتی که در یک دولتی، بعضی از اعضا و مدیرانش که اقتصاد در دستشان است، ولی وزرای انجا پایه گذار حقوق های نجومی می شوند، مثل جهانگیری که در دوره وزارت پاداش های چند میلیاردی برای خودتان تصویب کردید.

* چون وزرای شما مشغول کار تجاری هستند، وقتی فردی مدیربانک را معین میکند، و 40 میلیارد تومان بدون هیچ روالی جابجا می کند، خب این است، پیشگیری وظیفه شماست.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا