تذکر میرسلیم به قالیباف پس از سخنان تند علیه جهانگیری و روحانی در وقت نقد سخنان میرسلیم: لطفا در موضوع حرف بزنید، موضوع خام فروشی و صادرات است. در بحث فساد،  به وقتش حرف بزنید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا