بخش دوم آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. در این بخش هر نامزد به یک سوال که براساس قرعه کشی انتخاب شده بود پاسخ داد.
حسن روحانی نامزد بعدی بود که در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه« فرصت ها و تهدیدهای رشد نقدینگی چیست؟ چه برنامه ای در زمینه مدیریت این پدیده دارید؟»، گفت: به نکته ای که اقای رئیسی اشاره کردند پاسخ میدهم با اینکه روز میلاد امام زمان است و ایشان هم لباس من است، نمیخواستم مسائلی را بگویم اما باید توضیح بدهم.

او با صراحت به رئیسی گفت: ایشان میگوید چرا در ماه های آخر می گویند به استان ها رفتم، بعد می گوید چرا مصوبه گذاشتید، ما مصوبه را قبلا گذاشتیم، ما الان رفتیم افتتاح کردیم، ما به اجرا موظفیم شما انگار به مسائل قانونی آشنا نیستند با اینکه میگویید حقوق خواندید، شما اینجور میخواهید از حقوق مردم دفاع کنید؟ شما چرا بدون دادگاه و قانون اتهام میزنید. من با هیچ کس عهد اخوت ندارم، شما کارهای انتخاباتی می کنید، شما اگر با فساد مخالفی در پرونده 12 هزار میلیاردی که یک سویش قاضی بود که عزل شد و یک طرفش همکار شما بود که فرار کرد و یه سمتش هم فردی است که الان در ستاد شما است، من نمیخواستم این ها را بگویم چون شما آغاز کردید من لازم بود به شما بگویم.

روحانی در رابطه با سئوال هم گفت:در مسئله نقدینگی مسئله تورم است که باید آن را کنترل کنیم

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا