میرسلیم در پاسخ به این سئوال که برنامه دولت برای رشد کسب و کار دانش بنیان و تحکیم پیوند دانشگاه و صنعت چیست؟ گفت: این از مسائل رشد است. با استفاده از جوانان مستعد در دانشگاه هسته علمی در صنعت ایجاد کردیم، بر مبنای نیاز صنعت مبادرت به طراحی کردیم، نمونه سازی کردیم و بعد وارد تولید انبوه شدیم. این مسئله از هسته های اقتصادی مقاومتی است.

وی افزود: دانشجویان و اساتید برای حل نیازهای صنعت در دانشگاه هسته فناوری ایجاد کردند پس امکانش است می شود، این پیوند را برای حل مسائل برقرار کرد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت یازدهم فرصت لازم را پیدا نکرد یا فرصت را سوزاند، چون باید هسته ها را تقویت می کردند اما نکردند و کار را به جایی رساندند که جوانان را ازدست دادیم که می شد برای رشد صنعت و تقویت تحقیقات دانشگاهی از وجود آنها استفاده کرد. وقتی این کار نشد جوانان تمایل پیدا می کنند به خارج بروند و در مشارکت با کسانی که رقیب ما هستند فاصله ما و آنها زیادتر می شود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا