بقایى در دومین پست خود در کانال شخصی‌اش پس از رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهورى، تنها تصویر فوق را منتشر کرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا