، استان لرستان نیز با 822 میلی‌متر بارش بعد از گیلان رتبه دوم و استان ایلام با 743.3 میلی‌متر بارندگی رتبه سوم پربارش‌های کشور را به خود اختصاص دادند. /و در خبر ها داشتیم که استاندار محترم ایلام پیشنهاد شب کاری ادارات استان های گرمسیر را مطرح کرده است و تنها یک سئوال همچنان ذهن یزدی ها را آزار می دهد!! چرا و چگونه یزدی با باران کم و خشکی هوا و مجاورت با کویر نمی توانند جزو مناطق گرم ایران قرار گیرد و البته سومین منطقه پرباران ایران می تواند ؟البته به این نکته تاکید داریم که ایلام به حق خود رسیده و لی چرا نباید کسی به فکر مردم یزد باشد!!!بیاییم در اولین قدم کارشناسانی مجرب را انتخاب تا به ایران ثابت کنند که یزد در تابستان غیر قابل سکونت است و باید برای مردم این منطقه فکری کرد و قبل از اینکه بیش از این جان مردم منطقه به خطر بیافتد به دادشان برسیم !!!

یزدفردا"از ابتدای مهرماه سال گذشته تا پایان هفته گذشته،‌ استان‌های گیلان و یزد، به ترتیب پر بارش‌ترین و کم‌بارش‌ترین استان‌های کشور بودند.

 بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهرماه سال گذشته تا 6 مرداد ماه سال جاری،‌ استان گیلان با 1012 میلی‌متر بارندگی پربارش‌ترین و استان یزد با 60.4 میلی‌متر بارندگی، کم‌بارش‌ترین استان‌های کشور اعلام شده‌اند. 

بنا براین گزارش، استان لرستان نیز با 822 میلی‌متر بارش بعد از گیلان رتبه دوم و استان ایلام با 743.3 میلی‌متر بارندگی رتبه سوم پربارش‌های کشور را به خود اختصاص دادند. 

بر پایه همین گزارش، استان سیستان و بلوچستان هم با 60.7 میلی‌متر بارندگی بعد از یزد در رتبه دوم و استان خراسان جنوبی با 82.07 میلی‌متر بارندگی در رتبه سوم کم‌بارش‌های کشور قرار دارند. 

براساس این گزارش، استان گیلان در مقایسه با سال آبی گذشته 7 درصد واستان یزد 41 درصد کاهش بارش داشته‌اند. 
جالب آنکه استان ایلام و خوزستان و سیستان به عنوان گرمترین نقطه ایران و، استان لرستان نیز با 822 میلی‌متر بارش بعد از گیلان رتبه دوم و استان ایلام با 743.3 میلی‌متر بارندگی رتبه سوم پربارش‌های کشور را به خود اختصاص دادند. 
و در خبر ها داشتیم که استاندار محترم ایلام پیشنهاد شب کاری ادارات استان های گرمسیر را مطرح کرده است و تنها یک سئوال همچنان ذهن یزدی ها را آزار  می دهد!!
چرا و چگونه یزدی با باران کم و خشکی هوا و مجاورت با کویر نمی توانند جزو مناطق گرم ایران قرار گیرد و البته سومین منطقه پرباران ایران می تواند ؟البته به این نکته تاکید داریم که ایلام به حق خود رسیده و لی چرا نباید کسی به فکر مردم یزد باشد!!!بیاییم در اولین قدم کارشناسانی مجرب را انتخاب تا به ایران ثابت کنند که یزد در تابستان غیر قابل سکونت است و باید برای مردم این منطقه فکری  کرد و قبل از اینکه بیش از این جان مردم منطقه به خطر بیافتد به دادشان برسیم !!!
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا