یزدفردا:بی توجهی به اصول ایمنی در هنگام گودبرداری، باعث ریزش یک ساختمان در خیابان آزادی شد.

 

با تماس کارگران ساختمانی با سامانه 125 مبنی بر تخریب یک ساختمان مسکونی در مجاورت محل گودبرداری شده، آتش نشانان ایستگاه 8 و 38 به همراه گروه امداد و نجات 5 در ساعت 17:30 روز گذشته با هماهنگی ستاد فرماندهی به خیابان آزادی، خیابان شهید اکبری اعزام شدند.

 

رسول محمدی افسر آماده منطقه 5 عملیات در مورد این حادثه گفت: کارگران مشغول کار در یک قطعه زمین گودبرداری شده بودند که ناگهان قسمت زیادی از ساختمان مجاور که یک ساختمان 3 طبقه مسکونی دارای مساحت 250 متر مربعی بود تخریب شده و قسمت های دیگر این ساختمان نیز در حال تخریب بود.

 

وی در ادامه گفت: نیروهای عملیاتی بی درنگ محل حادثه را ایمن سازی کردند و با بکارگیری تجهیزات فردی وارد ساختمان شدند که پس از جستجو، مشخص شد خوشبختانه هیچکس در هنگام بروز حادثه در ساختمان حضور نداشته است.

 

این افسر آماده مطرح کرد: آتش نشانان پس از ارائه تذکرات ایمنی و تحویل محل حادثه به عوامل شهرداری، مأموریت خود را به پایان رساندند.

منبع: باشگاه خبرنگاران


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا