این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/29 هیئت وزیران تصویب و با شماره 25077مورخ 1395/03/03از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 29 اردیبهشت لغایت 3 خردادماه 1395

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين فرودگاه شهداي ايلام به عنوان راه مجاز هوايي براي ورود و خروج كالا و مسافر 
این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/29 هیئت وزیران تصویب و با شماره 25077مورخ 1395/03/03از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.


دریافت متن کاملdownlod

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا