این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/16 هیئت وزیران تصویب و با شماره 31816مورخ 1395/03/18از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 18 و 19 خردادماه 1395

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مذاكره، پيش امضا و امضاي موقت پروتكل بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوييس درمورد اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوييس به منظور اجتناب از ماليات مضاعف درمورد ماليات هاي بردرآمد و سرمايه و پروتكل آن
این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/16 هیئت وزیران تصویب و با شماره 31816مورخ 1395/03/18از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.


دریافت متن کامل

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا