این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/12 هیئت وزیران تصویب و با شماره 31356مورخ 1395/03/18از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی14 الی 18 خردادماه 1395


تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح ماده 24 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع تصويبنامه شماره 95270 مورخ 22 ارديبهشت 65 و اصلاحات بعدي آن
این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/12 هیئت وزیران تصویب و با شماره 31356مورخ 1395/03/18از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا