تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه كشت فراسرزميني
این مقرره در جلسه مورخ 1395/01/29 هیئت وزیران تصویب و با شماره 12146مورخ 1395/02/05از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا