تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مجوز خريد و واردات دويست دستگاه موتور سيكلت براي استفاده در ناوگان اورژانس موتوري توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

این مقرره در جلسه مورخ 1394/12/05 هیئت وزیران تصویب و با شماره 162131مورخ 1394/12/09از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا