ابلاغ قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس/ابلاغ « قانون اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي»

قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ابلاغی در 19 و 20 بهمن ماه 1394

 ابلاغ قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس
این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1394/07/13 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/10/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مواد ده و پانزده معاهده پیوست ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. قانون فوق طی نامه شماره 152258مورخ 1394/11/19از سوی رییس جمهور  برای اجرا، ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 

 ابلاغ « قانون اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي»
این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1394/11/04 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 152382مورخ 1394/11/20از سوی رییس جمهورر برای اجرا، ابلاغ گردید.
دریافت متن کاملdownlod

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا