سرویس فرهنگی یزدفردا :در جهت همراهی با کنگره مولانا کمال الدینی (شمس الدین)  محمد وحشی بافقی بزرگمرد ادبیات ایران که از سرزمین آهن و فولاد شهر بافق واقع در استان یزد  به دنیا معرفی شده است

یزدفردا در جشنواره فرهنگی این بزرگمرد خطه کویر اقدام به برپایی جشنواره فرهنگی اشعار و مطالب مرتبط با وحشی بافقی نموده است و در این راستا سروده (  قطعه           ) " 

.دریغ از جان قلی

   " را در ادامه می خوانید:     


دریغ از جان قلی

دریـغ از جـان قـلـی کـز جـور گـردون کناری پـر ز خـون رفـت از میانه
زمــانـه دشــنـه جــورش چــنـان زد که نوک دشنه در دل کرد خانه
طلب کردم چو تاریخش خرد گفت : شــهـیـد دشــنـه جــور زمــانـه

روحش شادو یادش گرامی باد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا