سرویس فرهنگی یزدفردا :در جهت همراهی با کنگره مولانا کمال الدینی (شمس الدین)  محمد وحشی بافقی بزرگمرد ادبیات ایران که از سرزمین آهن و فولاد شهر بافق واقع در استان یزد  به دنیا معرفی شده است

یزدفردا در جشنواره فرهنگی این بزرگمرد خطه کویر اقدام به برپایی جشنواره فرهنگی اشعار و مطالب مرتبط با وحشی بافقی نموده است و در این راستا سروده (  قطعه           ) " 

.مبارک باد

   " را در ادامه می خوانید:     


مبارک باد

مـبــارک بـاد مـی گـویـنـد شـه را جهانی بسته صف در خدمت او
ولیکن من بـعکس جـمله هستـم مـبــارکــبــاد گــوی خــلـعــت او
چرا زان رو که خلعت شد مشرف بـه تـشـریـف قـبــول حـضـرت او

روحش شادو یادش گرامی باد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا