سرویس فرهنگی یزدفردا :در جهت همراهی با کنگره مولانا کمال الدینی (شمس الدین)  محمد وحشی بافقی بزرگمرد ادبیات ایران که از سرزمین آهن و فولاد شهر بافق واقع در استان یزد  به دنیا معرفی شده است

یزدفردا در جشنواره فرهنگی این بزرگمرد خطه کویر اقدام به برپایی جشنواره فرهنگی اشعار و مطالب مرتبط با وحشی بافقی نموده است و در این راستا سروده (  قطعه           ) " 

.در خیمه سوداگردان

   " را در ادامه می خوانید:     


در خیمه سوداگردان

درون خـیمه سـوداگـران نیسـت ز جنس خوردنی جز کرس در کار
به تیر خیمه دایم چشمشان باز که هسـت از نان کماج آن نمودار
بـود بـر بـار دایم دیگـشـان لـیـک بر آن بـاری که بـاشد بر شتر بـار

روحش شادو یادش گرامی باد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا