سرویس فرهنگی یزدفردا :در جهت همراهی با کنگره مولانا کمال الدینی (شمس الدین)  محمد وحشی بافقی بزرگمرد ادبیات ایران که از سرزمین آهن و فولاد شهر بافق واقع در استان یزد  به دنیا معرفی شده است

یزدفردا در جشنواره فرهنگی این بزرگمرد خطه کویر اقدام به برپایی جشنواره فرهنگی اشعار و مطالب مرتبط با وحشی بافقی نموده است و در این راستا سروده (  قطعه           ) " 

.مطبخ خواجه

   " را در ادامه می خوانید:    


مطبخ خواجه

خــواجــه کـم کـاســه مـا آنـکـه از بــهـر طــعــام هیچـگاه از مطـبـخ او دود بـر بـالا نشـد
مطبخی می خواست رو سازد سیاه از دست او در همه مطبخ سیاهی آنقدر پیدا نشدروحش شادو یادش گرامی باد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا