سرویس فرهنگی یزدفردا :در جهت همراهی با کنگره مولانا کمال الدینی (شمس الدین)  محمد وحشی بافقی بزرگمرد ادبیات ایران که از سرزمین آهن و فولاد شهر بافق واقع در استان یزد  به دنیا معرفی شده است

یزدفردا در جشنواره فرهنگی این بزرگمرد خطه کویر اقدام به برپایی جشنواره فرهنگی اشعار و مطالب مرتبط با وحشی بافقی نموده است و در این راستا "قطعه " 

.ده بافق

 

   " را در ادامه می خوانید:      روحش شاد


ده بافق

ایــا آفــتـــاب مــعـــلــا جـــنــاب که از سایه ات آسمان پـایه جوست
در اظـهـار انـعـام حـکـام بــافـق سخـن بـر لب و گریه ام در گلوسـت
در آن ده مجاور شدم هفت ماه نپرسید حالم ،نه دشمن نه دوست
جــواب ســلــامــم نــدادنـد بــاز از آن رو کـه اطـلـاق دادن پــراوسـتو یادش گرامی باد


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا