سرویس فرهنگی یزدفردا :در جهت همراهی با کنگره مولانا کمال الدینی (شمس الدین)  محمد وحشی بافقی بزرگمرد ادبیات ایران که از سرزمین آهن و فولاد شهر بافق واقع در استان یزد  به دنیا معرفی شده است

یزدفردا در جشنواره فرهنگی این بزرگمرد خطه کویر اقدام به برپایی جشنواره فرهنگی اشعار و مطالب مرتبط با وحشی بافقی نموده است و در این راستا قطعه  " 

.بر تخت نشستن شاه اسماعیل

   " را در ادامه می خوانید:      روحش شاد


بر تخت نشستن شاه اسماعیل

جـمشـید فلک سـریر شـاه اسـمعـیل کش افسر خورشید تبارک بادا
تاریخ جلوسش از فلک جستم گفت : ایـام شــه نـوش مـبــارک بــادا

و یادش گرامی باد


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا