محمد جواد عسکری

فرهنگ مهمانی خدا
بیاییم فرهنگمان را اصلاح کنیم
« فرهنگ دعا و درخواست در شب های قدر »
هنگام دعا چون فقیری به درگاه خدا تضرع و زاری کنیم
ابن فهد در کتاب «عده الداعى» روایت کرده که: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله هنگام دعا کردن دست‏هایش را بلند مى‏نمود، و چون فقیرى که غذا طلب کند، تضرع و زارى مى‏کرد.
موسی را به این خاطر برگزید
از امام باقر (ع) آمده است،