سال ۱۳۹۶ با رونمایی از سند چشم‌انداز شهر هوشمند؛ شاهد شروع بکار "انجمن شهر هوشمند" در استان یزد بودیم.
استان یزد، شهر یزد و شهری که حالا دیگر جهانی شده است. اما جهانی شدن به تنهایی کافی نیست و همگان باید تلاش کنند تا از مسیر جهانی شدن به قله رفیعِ جهانی بودن برسیم. به عبارتی چنانچه ظرفیت‌های مختلف شهری بر مبنای جهانی اقدام و عمل لازم را