انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اردکان به‌صورت تمام‌مکانیزه برگزار شد.

 انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اردکان به‌صورت تمام‌مکانیزه برگزار شد.

۱. محمدعلی مروتی ۱۰۷۵۴
۲. سیدمحمد حسینی‌پور اردکان ۹۳۱۶
۳. محمدجواد شاکر ۸۷۷۷
۴. عباس امیری ۸۲۱۴
۵. سیدمحمد حسینی‌پور اردکانی ۸۱۰۲
۶. حسن رضاپور میرصالح ۷۷۰۸
۷. شهرام گل ۶۶۷۹
۸. اکبر طاقداریان ۶۴۵۷
۹. امرالله امراللهی ۵۸۱۸
۱۰. مسعود نوریان ۵۶۹۵
۱۱. فروغ امین‌الرعایا ۵۴۶۴
۱۲. محسن ملت اردکانی ۵۰۵۵

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا