زمان : 18 دی 1400 - 14:38
شناسه : 170592
بازدید : 3151
بازگشت رنگ نارنجی به نقشه کرونایی ایران بازگشت رنگ نارنجی به نقشه کرونایی ایران

به گزارش یزدفردا: در حالی که بعد از نزدیک به ۲ سال تعداد موارد فوتی ناشی از کرونا به زیر بیست نفر در روز رسیده کارشناسان براین باورند عادی‌انگاری می‌تواند دروازه‌ای برای بحرانی تازه با فعالیت ویروس جهش یافته آفریقایی باشد.