زمان : 28 مهر 1400 - 15:38
شناسه : 168717
بازدید : 2739
طراحی مجموعه ورزشی پنبه كاران معرفی پروژه های عمرانی و زیرساختی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد؛ طراحی مجموعه ورزشی پنبه كاران

به گزارش یزدفردا: معرفی پروژه های عمرانی و زیرساختی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد

طراحی مجموعه ورزشی پنبه كاران

مجری: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی استان یزد