زمان : 26 مهر 1400 - 08:33
شناسه : 168665
بازدید : 3645
40 نیکوکار خارج از کشور حمایت 620 یتیم و کودک نیازمند یزدی را بر عهده‌دارند مدیرکل کمیته امداد استان یزد: 40 نیکوکار خارج از کشور حمایت 620 یتیم و کودک نیازمند یزدی را بر عهده‌دارند مدیرکل کمیته امداد استان یزد هم‌زمان با آغاز هفته وحدت گفت: 40 حامی نیکوکار خارج از کشور حمایت 620 یتیم و فرزند نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان یزد را در قالب طرح‌های اکرام ایتام و محسنین بر عهده‌دارند.

به گزارش یزدفردا: مدیرکل کمیته امداد استان یزد هم‌زمان با آغاز هفته وحدت گفت: 40 حامی نیکوکار خارج از کشور حمایت 620 یتیم و فرزند نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان یزد را در قالب طرح‌های اکرام ایتام و محسنین بر عهده‌دارند.

محمد شجاعان با اشاره به اینکه حضور نیکوکاران در هر نقطه از جهان منشأ خیر و برکات برای خانوار نیازمند و مستمند است، گفت: 40 حامی نیکوکار خارج از کشور حمایت تعدادی از ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان یزد را بر عهده‌دارند.

وی بابیان اینکه 22 هزار نیکوکار در استان یزد حمایت ۵3۰۰ یتیم و فرزند نیازمند را بر عهده‌دارند، افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از 16 میلیارد تومان از سوی حامیان خیراندیش به‌صورت نقدی و غیر نقدی به ایتام و فرزندان نیازمند غیر یتیم کمک شد.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد یادآور شد: نیکوکاران می‌توانند با مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین یتیم و یا فرزند نیازمند (محسنین) موردنظر خود را انتخاب کرده و ماهیانه حداقل 50 هزار تومان به آن‌ها کمک کنند.