زمان : 13 شهریور 1400 - 18:24
شناسه : 167773
بازدید : 3232
 ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد شد فوری: ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد شد

به گزارش یزدفردا: ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد شد.