زمان : 13 شهریور 1400 - 18:20
شناسه : 167772
بازدید : 3457
براساس مشاهدات یزدفردا، محسن ابوترابی به محی الدینی برای تصدی شهرداری یزد رای داد فوری: براساس مشاهدات یزدفردا، محسن ابوترابی به محی الدینی برای تصدی شهرداری یزد رای داد

به گزارش یزدفردا: براساس مشاهدات یزدفردا، محسن ابوترابی به محی الدینی برای تصدی شهرداری یزد رای داد.