زمان : 22 مرداد 1400 - 16:07
شناسه : 167326
بازدید : 3008
نمایندگان مجلس در تایید وزرای پیشنهادی دقت کنند امام جمعه موقت یزد: نمایندگان مجلس در تایید وزرای پیشنهادی دقت کنند امام جمعه موقت یزد: نمایندگان مجلس بدون رودربایستی و تعارف در تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دقت کنند.

به گزارش یزدفرداآیت الله مدرسی در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره زمان دو هفته ای مجلس در بررسی صلاحیت های وزرای پیشنهادی گفت: از نمایندگان می خواهیم هر فردی که از دو مولفه دینداری و کارایی برخوردار نیست را بدون هیچ تعارفی کنار بگذارند.

وی همچنین با بیان اینکه آرزو می کنیم دولت در تمامی برنامه های خود موفق باشد افزود: در زمان کنونی در وهله اول مبارزه با ویروس منحوس کرونا و در وهله دوم رفع مشکلات اقتصادی کشور دو مشکل اصلی کشور است که دولت باید در کوتاه ترین زمان آن ها را به انجام برساند.
خطیب موقت جمعه یزد همچنین با محکوم کردن عمل اهانت بار سفرای روسیه و انگلیس در روز های اخیر گفت: این حرکت آنها بیانگر این واقعیت است که نباید به غیر از خدا به حمایت دیگری دل ببندیم.

آیت الله مدرسی تاکید کرد این کشور ها هر زمان منافع خود را در خطر ببینند ما را فراموش می کنند.

امام جمعه موقت همچنین با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان و تسخیر استان های این کشور به دست طالبان گفت: دولت باید در خصوص تسلط این گروه خطرناک در کشور همسایه هوشیار باشد.

آیت الله مدرسی افزود: دولت باید بدون بهانه دادن نسبت به قضایای این کشور همسایه حساس باشد و پیگیری کند.