زمان : 01 Mordad 1400 - 18:08
شناسه : 167035
بازدید : 10540
سیر صعودی ابتلا به کرونا در خاتم رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم: سیر صعودی ابتلا به کرونا در خاتم رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم گفت: آمار مبتلایان با ورود کرونا هندی در شهرستان سیر صعودی داشته است.

به گزارش یزدفردا: مهدی پوررضایی اظهار داشت: از ابتدا شیوع ویروس کرونا تا کنون سه هزار و ٨۵۵ نفر تعداد مبتلا، ۵٩١ نفر بستری و ٨۶ نفر فوت شدند.

وی افزود: از هفته گذشته با شیوع کرونا هندی و سرعت انتشار بالا آمار مبتلایان در شهرستان سیر صعودی داشته که ۴٨٠ نفر مبتلا و ۵١ نفر بستری شده و ١١ نفر فوت کردند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اظهار داشت: به منظور کنترل و پیشگیری در این هفته هزار و ١٩٠ نفر رهگیری در منزل انجام گرفت و هزار و ۴٠٠ نفر تست رپید انجام شد که ١۶٠ نفر تست مثبت شدند.

پوررضایی با اشاره به واکسینه شدن چهار هزار و ۵۰ نفر در خاتم تصریح کرد: خوشبختانه با انجام واکسیناسیون به موقع آمار، فوتی‌ها در شهرستان نسبت به پیک‌های قبلی خیلی کمتر شده و با رعایت بیشتر دستورالعمل‌های بهداشتی می‌توان از شیوع این ویروس جلوگیری کرد.