زمان : 03 تیر 1400 - 21:21
شناسه : 166477
بازدید : 4754
بر روی استاندار جوان و بومی تفاهم کنید پیشنهاد سردبیر یزدفردا به اصولگرایان: بر روی استاندار جوان و بومی تفاهم کنید

حسین جلالی_سردبیر یزدفردا:

به نام خدا

وقتی می رسیم به مصالح استانی باید بدانیم که تاثیراتش مستقیم و خیلی زود به خودمان بر می گردد.

این روزها روزهایی است که جبهه اصول گرایان برای انتخاب استاندار آینده ی یزد رایزنی می کند و از قدیم گفته اند اگر از مسیری بروید که دیگران رفته اند به جایی می رسید که دیگران رسیده اند.

قطعا همچین روزهایی در دوره ای برای جبهه اصلاحات و تدبیر و امید طی شد و آنقدر فضای تخریب نیروهای داخل استان شدید بود که استان رفت زیر بار استاندارانی که هم از نظر سنی بالا بودند هم کاملا با فضای سیاسی و فرهنگی استان نا آشنا شاید کسانی که می توانستند بهترین استاندار آن زمان باشند در سایه ی معاونتها و... سوختند و نابود شدند و آخر پیاله هم رسید به کسی که خواست حکمران خوب شود ولی توان وفادار ماندن به بهترین یاران خود را هم نداشت چون درست در سراشیبی اتمام کار رسیده بود و انگار حکایت این شعر شده بود که می گفت:‌ بساط عمر نیرزد به زحمت چیدن آن هم چه چیدنی که باید نچیده بر چیدن.

حال پیش رو دو مسیر مشخص بیشتر نیست اعتماد به جوانانترها ( که درواقع جوانها هم دیگه پیر شده اند) و نیروهای پرورش یافته در داخل استان یا انتخاب نیروهای شاخص و پیرتر از چهره های کشوری، هر کدام مزایا و معایبی دارد که نگارنده به آن اشاره می کند.

آوردن نیروهای شاخص خارج استان می تواند اگر خیلی خوب عمل شود بشود جریانی مثل سردار فلاح زاده و در واقع یک پتانسیل خیلی قوی به مجموعه ی استان اضافه شود و ختم به خیر شود اما می تواند بیفتد در مسیری که چندین ماه وقت طرف باید صرف این شود که جریانات سیاسی استان و......بشناسد که هیچ وقت هم نخواهد توانست بشناسد!!!

مجبور است به چندتا آدم اعتماد کند و عملا گوشش به دهن تیم انتخابی باشد و دائم آدمها را از دید ذهنی آنها به خودی و ناخودی تبدیل کند و هزار هزار داستان و قصه که دقیقا ما را به نکجا آباد و تغییر زود هنگام استاندار خواهد برد.

واما انتخاب نیروهای موجود در استان می تواند برود به سمت چینش سریع نیروها و برنامه ریزی و حرکت به سمت مشکلاتی که سالها با آنها دست و پنجه نرم می کنیم دیگر لازم نیست برای استاندار جدید قصه تعریف کنیم تا به تشخیص برسد همان صبح اول می تواند دستش را بزند روی زانوی بعضی از،آقایان و بگوید شما باید بروید وقت نداریم تلف کنیم.

و البته می تواند درست برعکس شود و به دلایل مختلف و مراودات شخصی و دانستن بعضی از خط و ربطها بیفتد در دامی که استاندار کنونی افتاد و هیچ کس سر درنیاورد چه کسی مسئول عزل و نصب های بی موقع و نادرست استان بود.

به جز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر

که هست گوش دلش محرم پیام سروش

رموز مصلحت ملک خسروان دانند

گدای گوشه نشینی تو حافظا مخروش