زمان : 07 بهمن 1399 - 11:38
شناسه : 163912
بازدید : 2863
نشست هم اندیشی با کارگزاران طرح تکاپو نشست هم اندیشی با کارگزاران طرح تکاپو نشست هم اندیشی با کارگزاران طرح تکاپو در استان به منظور بررسی برنامه های آموزشی موجود صورت پذیرفت

یزدفردا: به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد در نشست هم اندیشی با حضور معاون  آموزش پژوهش وبرنامه ریزی وکارگزاران طرح تکاپو در استان به منظور بررسی برنامه های آموزشی موجود وتعیین رسته های اولویت دار برای هر شهرستان نسبت به ارائه طرح ها و تحقیقاتی که منجر به اشتغال پایدار در سطح استان با اولویت در رسته صنایع نساجی و پوشاک  می باشد پرداخته شد.

گفتنی است  این جلسه به منظور برقراری تعامل موثر با کارگزاران طرح تکاپو در استان، ارائه طرح ها وتحقیقات صورت گرفته برگزار گردید.