یزدفردا:سیدعلی مشتاقیون به عنوان کارشناس اقتصادی عالی سرمایه گذاری شهرداری یزد منصوب گردید.
در اجرای ماده 5 شیوه نامه امورسرمایه گذاری و مشارکت شهرداری یزد مصوب بند 2 صورتجلسه مورخ بیست و هفت تیرماه یکهزار و سیصدونود ویک شورای شهر طی حکمی از سوی مهندس عظیمی زاده شهردار یزد سیدعلی مشتاقیون که پیش از این در سمت مدیرعامل شرکت فراورده های پروتئینی یزد فعالیت می کرد با حفظ سمت به عنوان کارشناس اقتصاد عالی سرمایه گذاری شهرداری منصوب شد.

گفتنی است سید علی مشتاقیون با سابقه طولانی در شهرداری یزد در  سمت های مدیر اداره درآمد های عمومی و معاون اداری مالی شهرداری نیز فعالیت نموده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا