بسمه تعالی
اظهار نظر رئیس اداره کار شهرستان بافق در مورد معدن کوشک این در صورتی هست که طی چندین تماس ازریاست اداره کار درخواست کردم حضورا بازرسان اداره کار درخواست کردم که بازرسی داشته باشید ترجیحا گفتن کارگران بیان اداره کار

اداره کار بعنوان‌مرجع رسمی و نماینده حاکمیت در تنظیم روابط کارگر و کارفرما، شکایت و اعتراضات کارگری معدن کوشک را موجه نمی داند و معتقد است کارفرما دچار تخلف قانونی نشده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا