به گزارش یزدفردا: محمد علی شاه حسینی  معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد گفت: دستگاه های اداری، اجرایی و بانک ها، اجازه اخذ کپی شناسنامه و کارت ملی را نداشته و حق ملزم کردن مردم به ارائه ی آن را ندارند و باید مدارک را از طریق سامانه یکپارچه ثبت احوال دریافت نمایند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا